Pages

Thursday, 26 January 2012

Kemahiran matapelajaran Bahasa Malaysia -Pemulihan

1. Huruf-huruf abjad kecil a-z                             
2.Huruf-huruf abjad besar A-Z                             
3.Huruf-huruf vokal a e i o u                                
4.Suku kata KV                                                   
5.Perkataan KV + KV                                         
6.Perkataan dua suku kata V+KV                        
7.Perkataan KV+KV+KV                                   
8.Perkataan KVK                                                
9.Suku kata KVK                                                
10. Perkataan V + KVK
11.Perkataan KV+KVK
12.Perkataan KVK + KV
13. Perkataan KVK+KVK
14.Perkataan KV+KV+KVK
15.Perkataan KVK+KV+KVK
16. Perkataan KVK
17. Suku kata KVKK
18. Perkataan KV+KVKK
19.Perkataan V+KVKK
20.Perkataan KVK+KVKK
21.Perkataan KVKK+KV
22.Perkataan KVKK+KVK
23.Perkataan KVKK+KVKK
24.Perkataan KV+KV+KVKK
25.Perkataan KV+KVK+KVKK
26.Perkataan KVK+KV+KVKK
27.Perkataan KVKK+KV+KVK
28.Perkataan KV+KVKK+KVK
29.Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding
30.Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (diagraf)
31.Membaca dan membina ayat
32.Bacaan dan pemahaman